ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558

บริษัทหยั่น หว่อ หยุ่น จำกัด รับรางวัล อย. ควอลิตี้ อวอร์ด ปี 2558 โดยคุณสมหวัง ตั้งสมบัติวิสิทิธิ์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท หยั่น หว่อ หวุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ตราเด็กสมบูรณ์ ไอเชฟ และแม็กชัพ ขึ้นรับ รางวัล “อย. Quality Award” ประจำปี 2015 สาขาสถานประกอบการผลิตภัณฑ์สุขภาพด้านอาหาร จากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลพลาซา ลาดพร้าว เนื่องด้วยเป็นผู้ประกอบการที่ผลิตภัณฑ์ ได้มาตรฐานตามกฎหมายกำหนด ทั้งนี้ยังมีคุณภาพ และปลอดภัยต่อผู้บริโภค ปราศจากสารปนเปื้อน และมีการโฆษณาที่ถูกต้อง ให้ข้อมูลครบถ้วนตามความ เป็นจริง รวมทั้งมีความรับผิดชอบต่อสังคม มีคุณธรรม และจริยธรรมในการประกอบกิจการ เป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจและเชิดชูเกียรติ

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...