ข่าวสารและกิจกรรม

รางวัลโครงการทำดีเพื่อพ่อ

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด ได้รับคัดเลือกเข้ารับโล่รางวัล และประกาศเกียรติคุณ ในโครงการคุณธรรมนำแผ่นดิน คนทำดีต้นแบบสังคมแห่งปี 2558 “คนดีเพื่อพ่อ” ประเภท “องค์กรดีเด่นแห่งปี 2558” โดยมีคุณเสริมชาติ พรฉายา ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้รับมอบรางวัลจากท่านผู้หญิง(หม่อมเจ้า)ประภาพันธุ์ ภาณุพันธุ์ กรโกสียกาจ  เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ประชุม สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมและพัฒนาบุคคลให้มีคุณภาพ มีจริยธรรม ถือว่ารางวัลนี้เป็นอีก1รางวัลที่ทำให้ครอบครัวเด็กสมบูรณ์ภาคภูมิใจและสร้างขวัญกำลังใจที่จะคิดดี ทำดี ช่วยเหลือสังคมและควรค่าแก่การเป็นส่วนหนึ่งขององค์กรแบบอย่างที่ดีเพื่อสังคมส่วนรวมต่อไปได้ดียิ่งขึ้น

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...