ข่าวสารและกิจกรรม

มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตของสังคมไทย

คุณเสริมชาติ พรฉายา Marketing Director เป็นตัวแทนจากบริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด เข้าร่วมรับมอบประกาศเกียรติคุณองค์กรดีเด่นด้านสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์สุขภาพ (ลดโซเดียม) จากผลิตภัณฑ์ซีอิ๊วขาวสูตรลดโซเดียม ตราเด็กสมบูรณ์ ในงานเปิด “มิติใหม่การลดบริโภคเค็มกับอนาคตของสังคมไทย” ของเครือข่ายลดบริโภคเค็มร่วมกับสสส. ณ อาคารเฉลิมพระบารมี 50 ปี โรงพยาบาลกรุงเทพ เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2559

Related News And Activity

i-Chef บุกตลาดผู้ประกอบการ ร้านค้าชื่อดัง ในจ.เชีย ...
ซอสปลาเค็มตราเด็กสมบูรณ์ ได้รับรางวัลสุดยอดนักประด ...